Alfred Hammerstein stapt op als voorzitter Restitutiecommissie

Roofkunst

Hammerstein vertrekt vlak voor de publicatie van een evaluatievan het Nederlandse restitutiebeleid op het gebied van roofkunst. Op datbeleid is recent veel kritiek geweest.


NRC Handelsblad

Arjen Ribbens

24 November 2020


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square