Trouw: Amsterdam wil opnieuw teruggave ‘geroofde’ Kandinsky onderzoeken

Het schilderij ‘Bild mit Hausern’ door de Russische schilder Vassily Kandinsky in het Stedelijk Museum. Beeld EPA

Werd een schilderij van Kandinsky in de Tweede Wereldoorlog geroofd van de familie Lewenstein of niet? De gemeente Amsterdam wil een nieuw onderzoek.

Harmen van Dijk 19 februari 2021, 17:31

De gemeente Amsterdam wil dat er opnieuw wordt onderzocht of het schilderij ‘Bild mit Häusern’ van Vassily Kandinsky teruggegeven moet worden aan de erfgenamen Lewenstein. Het werk dat in het Stedelijk Museum hangt, werd in de Tweede Wereldoorlog aangekocht. Volgens de erfgenamen deed de joodse familie onvrijwillig afstand van het schilderij, maar de restitutiecommissie, die beslist over naziroofkunst, oordeelde in 2018 dat er onvoldoende aanleiding was het kostbare werk terug te geven.

In december kwam de commissie-Kohnstamm met een kritisch rapport waarin gepleit wordt voor een actiever en ruimhartiger teruggavebeleid van naziroofkunst. Daar sluiten de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en wethouder Touria Meliani (kunst en cultuur) zich bij aan. Het huidige teruggavebeleid van naziroofkunst in Nederland staat niet in dienst van het rechtsherstel, schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad. De nieuwe manier van beoordelen moet volgens hen niet alleen gelden voor nieuwe restitutiezaken, maar ook voor lopende en reeds afgehandelde zaken. “Het teruggeven van deze kunstwerken kan voor de slachtoffers heel veel betekenen en is van groot belang voor de erkenning van het onrecht dat hen is aangedaan”, staat in de raadsbrief.

Daarmee komt dus weer beweging in de Kandinsky-zaak. In december werd een eis van de erfgenamen tot teruggave nog door de rechter afgewezen. Voor een herbeoordeling is hun medewerking wel vereist.