Het Parool: Duitse bank moet vroeg schilderij van Kandinsky teruggeven aan Amsterdamse familie