NRC: Erfgenamen krijgen schilderij Kandinsky terug van gemeente Amsterdam

Roofkunst Amsterdam geeft Bild mit Häusern terug aan de familie Lewenstein. Het stadsbestuur wilde dat eerst niet, maar vindt nu dat "herstel van onrecht" voorop moet staan.

Ester Meerman 26 agosto 2021 Leestijd 1 minuut

El cuadro ilustrado con las casas de Wassily Kandinsky en el Stedelijk Museum.

Foto Ramon van Flymen/Hollandse Hoogte/ANP

La obra Bild mit Häusern de Wassily Kandinsky ha sido adquirida por el ayuntamiento de Ámsterdam a la familia Lewenstein, fundada por sus propietarios. Esta obra se encuentra en el centro de la ciudad.

La obra pertenece a la colección de arte del pintor Lewenstein. En octubre de 1940, el ayuntamiento de Ámsterdam le colocó un velo y lo incluyó en la colección del Stedelijk Museum. La elección de la obra de arte para el velo no fue fácil.

De erfgenamen van de Lewensteins vroegen de gemeente in 2012 om teruggave van het schilderij, waarop de gemeente de zaak liet onderzoeken door de Restitutiecommissie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Die concludeerde in 2016 dat de gemeente het werk -dat inmiddels tientallen miljoenen euro's waard is- niet terug hoefde te geven. De erfgenamen stapten daarop daar de rechter, die in december 2016 oordeelde dat de gemeente het werk uit 1909 mocht houden. Het stadsbestuur vindt nu dat "herstel van onrecht" voorop moet staan.

El 7 de diciembre de 2020 se publicará un informe de la ministra Ingrid van Engelshoven (D66, OCW) en el que se abordará de forma crítica la cuestión de la huida hacia delante de la oorlogskunst. Dat zou te formalistisch en onvoldoende empathisch zijn. De regering besloot vervolgens in juni afstand doen van alle resterende Joodse roofkunst die in het bezit is van de Nederlandse overheid.